nieuws

OPA deelt uit

De Stichting Oud Papier Aktie Schalkwijk deelt weer uit: MOV/Vastenactie € 400,-- ; Welzijn ouderen € 240,-- ; St Caecilia € 400,-- Zonnebloem € 290,-- Bejaardensoos € 310,-- Peuterspeelzaal Schalkwijk € 240,-- Voetbalvereniging € 400,-- Tennisvereniging SET € 120,-- Gymvereniging Esta € 340,-- Kerkvoogdij NH Kerk € 400,-- Basisschool St Michiel € 550,-- SOOS casafina € 150,-- museum het Bakhuis € 150,-- Sint-intocht € 160,--, school in Tanzania € 1.350,-- Carnaval € 150,-; Tour de Schalkwijk € 400, Oranjecomité € 250,--, Vrienden van het Bätzorgel € 150, Tuin van Jonkheer Ram € 150,--, Kroonluchterfonds Kerk Tull en t Waal € 250,--, IJsclub Vooruit € 150,--, de bingo € 150,-- en de klikvakantie € 200,- Dorpedag 200,---. Uit de EHBOkas sponsorde OPA nog: EHBO-boeken voor groep 8 van de Michielschool en hartmassage- respectievelijk AED-cursussen in voor- en najaar en onderhoud van het AED apparaat aan de Lange uitweg. Dit alles werd mogelijk dankzij ieders bijdrage met oud papier. Omdat we over zijn op kliko’s verdwijnt volgend jaar de trekkervergoeding. Dat betekent minder inkomsten, tenzij jullie meer papier leveren. Dus: zorg dat je ál je papier bewaart voor OPA! En zet de kliko aan de weg op de vierde zaterdag. Vragen? Marcel Kool vz, marcel@kool-transport.nl, 06-12706845 of Marjan Grapperhaus secr, 06-13394325 mj.grapperhaus@kpnmail.nl.


2013-12-09

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com