nieuws

Wie is als God!

 

 

WIE IS ALS GOD !

 

 

"Wie is als God!" zoo wierd het woord,

     in lang verleden tijden,

omtrent den throon van God, gehoord,

     als MichaŽl ging strijden.

"Wie is als God!" Hij won den slag

en satans volk vernederd lag.

 

Tusschenzang:

 

De vane omhooge! en immer voort,

     die weerbaar is, gestreden!

"Wie is als God!" weÍrgalme Ďt woord

     des zegepraals, nog heden!

 

De vijand wierd verwonnen, maar

     zijn hoogmoed niet gebroken;

met lichaamsrampe en zielgevaar

     blijft satan ons bestoken;

doch, stuive en storme Ďt nog zoo fel,

     "Wie is als God!" roept MichaŽl.

 

De wereld is een worstelperk,

     vol vijandschap en veeten;

geen winnen, of een wapenwerk

     van dapperen mag Ďt heeten:

die weerbaar is den vrede haalt,

- "Wie is als God!" - en zegepraalt!

 

Bewaart ons, in den wijg, en doet

     ons allen, die u eeren,

tot tenden uit, met kloeken moed

     de slagen slaan des Heeren;

bevrijdt ons van der kwaden dood,

o MichaŽl, Gods engel groot!

 

"Wie is als God!" zij ons geschreeuw,

     zoo Ďt uwe was, voordezen;

verwinnaar zal de Vlaamsche leeuw,

     door MichaŽl, nog wezen;

staat, engel Gods, zo bidden wij,

ons, lijdend, wijgend, stervend, bij!

 

De vane omhooge! en immer voort,

     die weerbaar is, gestreden!

"Wie is als God!" weÍrgalme Ďt woord

     des zegepraals, nog heden!

 

Guido Gezelle 

Kortrijk, 10/5/1898


2005-11-03

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com