Overzicht restauratiekosten ‘in de steigers’

Te restaureren onderdelen die voor 30% zelf worden gefinancierd:

Overzicht restauratiekosten ‘in de steigers’

Item

Restauratiekosten

Toegezegd

 

 

 

1.

Kerkbanken (88x € 200,-)

€ 17600,-

€ 1200,-

2.

Maria

€ 500,-

€ 500,-

3.

Jozef

€ 500,-

€ 500,-

4.

Heilig Hart van Jezus

€ 500,-

€ 500,-

5.

Margaretha Maria Alacoque

€ 200,-

€ 200-

6.

Onze lieve vrouw van de rozenkrans

€ 500,-

€ 500,-

7.

Maria met Jezus op de arm

€ 500,-

€ 500,-

8.

De heilige Dominicus

€ 200,-

€ 200-

9.

Theresia van Lisieux

€ 200,-

€ 200,-

10.

Antonius van Padua

€ 500,-

€ 500,-

11.

Maria van Schalkwijk

€ 500,-

€ 500,-

12.

Kruiswegstaties I t/m XIV (14x € 400,- )

€ 5600,-

€ 1600,-

13.

Moeder van Smarten

€ 1000,-

€ 500,-

14.

De kapel van de Moeder van Smarten

€ 3000,-

€ 3000,-

15.

De Boom van Jesse

€ 5000,-

€ 5000,-

16.

Gregorius de Grote

€ 1000,-

€ 500,-

17.

Sara en Ruth (2x € 500,-)

€ 1000,-

€ 500,-

18.

Jozef en Jesse (2x € 500,-)

€ 1000,-

€ 500,-

19.

De heilige Johannes Nepomucenus

€ 500,-

€ 500,-

20.

Maria Magdalena

€ 500,-

€ 495,-

21.

Jozef altaar (tafel)

€ 1000,-

€ 1000,-

a.

de droom van Jozef

€ 250,-

€ 250,-

b.

de volkstelling van keizer Augustus

€ 250,-

€ 250,-

c.

de vlucht naar Egypte

€ 250,-

€ 250,-

d.

de Heilige Familie

€ 250,-

€ 250,-

e.

Michaλl en de acht engelen

€ 250,-

€ 250,-

22.

De heilige Henricus

€ 250,-

€ 250,-

23.

De Heilige Lambertha

€ 250,-

€ 250,-

24.

Maria altaar (tafel)

€ 1000,-

€ 1000,-

a.

de boodschap van Gabriel aan Maria

€ 200,-

€ 200,-

b.

de geboorte van Jezus, geflankeerd door beelden van Joachim,de vader van Maria en Anna, de moeder van Maria

€ 500,-

€ 500,-

c.

het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth

€ 250,-

€ 250,-

d.

Onder: reliλf van de bruiloft van Kana, 1760 uit vorige kerk

€ 500,-

€ 500,-

25.

Preekstoel

€ 1000,-

€ 1000,-

26.

Hoofdaltaar

€ 1000,-

€ 1000,-

27.

Tabernakel (alles € 6400,-)

28.

Beelden naast de tabernakel

a.

Links: Jeremia Ezechiλl

€ 200,-

€ 200,-

b.

Rechts: Isaias (Jesaja) en David

€ 200,-

€ 200,-

29.

Reliλfs boven de tabernakel

a.

Jezus in de hof van olijven

€ 500,-

€ 500,-

b.

Jezus voor Pilatus

€ 500,-

€ 500,-

c.

De soldaten brengen Jezus weg, om hem te kruisigen

€ 500,-

€ 500,-

d.

Jezus draagt het kruis

€ 500,-

€ 500,-

30.

De heilige Gerhardus en apostel Paulus (2x € 250,-)

€ 500,-

€ 500,-

31.

De heilige Johanna en apostel Paulus (2x € 250,-)

€ 500,-

€ 500,-

32.

Altaartombe

€ 1000,-

€ 1000,-

33.

Boven het altaar

a.

Zetelende Christus

€ 500,-

€ 500,-

b.

Knielende Maria

€ 250,-

€ 250,-

c.

Johannes de Doper

€ 250,-

€ 250,-

34.

Apostelbalk

a.

Petrus (met sleutel)

€ 250,-

€ 250,-

b.

Andreas (met kruis)

€ 250,-

€ 250,-

c.

Jacobus de meerdere (met pelgrimsstaf)

€ 250,-

€ 250,-

d.

Johannes (met kelk)

€ 250,-

€ 250,-

e.

Philippus (met lans)

€ 250,-

€ 250,-

f.

Bartholomeus (met knots)

€ 250,-

€ 250,-

g.

Thomas (met kruis)

€ 250,-

€ 250,-

h.

Mattheus (met geldbuidel)

€ 250,-

i.

Jacobus de mindere (met hellebaard)

€ 250,-

€ 250,-

j.

Simon (met zaag)

€ 250,-

€ 250,-

k.

Judas Taddeus (met knots)

€ 250,-

€ 250,-

l.

Mattias (met bijl)

€ 250,-

€ 250,-

m.

Triomphkruis

€ 2500,-

€ 2500,-

n.

Maria

€ 500,-

€ 500,-

o.

Johannes

€ 500,-

€ 500,-

p.

Inclusief polychromie

€ 3000,-

35.

Twaalf wijdingskruizen (12x € 500,-)

€ 6000,-

36.

Polychromie, veelkleurige schilderingen (12x € 1500,- voor de dierenriem: waterman, vissen, ram, stier, leeuw, tweeling, schorpioen, maagd, weegschaal, kreeft, boogschutter, steenbok) (bloemschildering 42x € 250,-)   

€ 18000,-           

€ 10500,-

€ 50,-

37.

De niet gebrandschilderde glas in lood ramen

€ 10500,-

a.

Het grote raam achter in de kerk

€ 3000,-

b.

De twee grote ramen achter het eiland en het orgel

€ 6000,-

c.

De boven ramen in de kerk (12x € 1500,-)

€ 18000,-

d.

Voorzetramen, Brugstaven en dergelijke

€ 3000,-

38.

Doopvont

€ 1500,-

€ 1500,-

39.

Biechtstoelen (2x € 500,-)

€ 1000,-

€ 1000,-

40.

Profeten (allemaal € 12000,-)

a.

Isaias (Jesaja)

€ 1000,-

b.

David

€ 1000,-

c.

Jeremias (Jeremia)

€ 1000,-

d.

Ezechiλl

€ 1000,-

e.

Sophonias (Sefanja)

€ 1000,-

f.

Mozes

€ 1000,-

g.

Zacharias (Zacharia)

€ 1000,-

h.

Malachias (Maleachi)

€ 1000,-

i.

Aggaeus (Haggaο)

€ 1000,-

j.

Osee (Hosea)

€ 1000,-

k.

Joλl

€ 1000,-

l.

Daniλl

€ 1000,-

€ 500,-

41.

Bδtz-orgel

€ 7500,-

€ 350,-*

42.

Tegelvloer doopkapel en mortuarium

€ 1500,-

€1500,-

43.

Het Credo

€ 2000,-

€2000,-

44.

Overige (zoals voor doopkapel, Mariakapel en kerkportaal 3x € 4000,-)

€ 12000,-

Bijdrage in de kosten van onderstaande items, die volledig zelf worden gefinancierd:

45.

Toiletten

46.

Elektrische installatie

47.

Verlichting

* = optie

Adopties

€ 46.150,-

Vrije giften (met formulier)

€ 11.865-

Vrije giften (zonder formulier)

€  6.580,45

Totaal

€ 64.595,45

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com