Overzicht restauratiekosten ‘in de steigers’

Te restaureren onderdelen die voor 30% zelf worden gefinancierd:

Overzicht restauratiekosten ‘in de steigers’

Item

Restauratiekosten

Toegezegd

 

 

 

1.

Kerkbanken (88x 200,-)

17600,-

1200,-

2.

Maria

500,-

500,-

3.

Jozef

500,-

500,-

4.

Heilig Hart van Jezus

500,-

500,-

5.

Margaretha Maria Alacoque

200,-

200-

6.

Onze lieve vrouw van de rozenkrans

500,-

500,-

7.

Maria met Jezus op de arm

500,-

500,-

8.

De heilige Dominicus

200,-

200-

9.

Theresia van Lisieux

200,-

200,-

10.

Antonius van Padua

500,-

500,-

11.

Maria van Schalkwijk

500,-

500,-

12.

Kruiswegstaties I t/m XIV (14x 400,- )

5600,-

€ 1600,-

13.

Moeder van Smarten

1000,-

500,-

14.

De kapel van de Moeder van Smarten

3000,-

3000,-

15.

De Boom van Jesse

5000,-

5000,-

16.

Gregorius de Grote

1000,-

500,-

17.

Sara en Ruth (2x 500,-)

1000,-

500,-

18.

Jozef en Jesse (2x 500,-)

1000,-

500,-

19.

De heilige Johannes Nepomucenus

500,-

500,-

20.

Maria Magdalena

500,-

495,-

21.

Jozef altaar (tafel)

1000,-

1000,-

a.

de droom van Jozef

250,-

250,-

b.

de volkstelling van keizer Augustus

250,-

250,-

c.

de vlucht naar Egypte

250,-

250,-

d.

de Heilige Familie

250,-

250,-

e.

Michaël en de acht engelen

250,-

250,-

22.

De heilige Henricus

250,-

250,-

23.

De Heilige Lambertha

250,-

250,-

24.

Maria altaar (tafel)

1000,-

1000,-

a.

de boodschap van Gabriel aan Maria

200,-

200,-

b.

de geboorte van Jezus, geflankeerd door beelden van Joachim,de vader van Maria en Anna, de moeder van Maria

500,-

500,-

c.

het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth

250,-

250,-

d.

Onder: reliëf van de bruiloft van Kana, 1760 uit vorige kerk

500,-

500,-

25.

Preekstoel

1000,-

1000,-

26.

Hoofdaltaar

1000,-

1000,-

27.

Tabernakel (alles 6400,-)

28.

Beelden naast de tabernakel

a.

Links: Jeremia Ezechiël

200,-

200,-

b.

Rechts: Isaias (Jesaja) en David

200,-

200,-

29.

Reliëfs boven de tabernakel

a.

Jezus in de hof van olijven

500,-

500,-

b.

Jezus voor Pilatus

500,-

500,-

c.

De soldaten brengen Jezus weg, om hem te kruisigen

500,-

500,-

d.

Jezus draagt het kruis

500,-

500,-

30.

De heilige Gerhardus en apostel Paulus (2x 250,-)

500,-

500,-

31.

De heilige Johanna en apostel Paulus (2x 250,-)

500,-

500,-

32.

Altaartombe

1000,-

1000,-

33.

Boven het altaar

a.

Zetelende Christus

500,-

500,-

b.

Knielende Maria

250,-

250,-

c.

Johannes de Doper

250,-

250,-

34.

Apostelbalk

a.

Petrus (met sleutel)

250,-

250,-

b.

Andreas (met kruis)

250,-

250,-

c.

Jacobus de meerdere (met pelgrimsstaf)

250,-

250,-

d.

Johannes (met kelk)

250,-

250,-

e.

Philippus (met lans)

250,-

250,-

f.

Bartholomeus (met knots)

250,-

250,-

g.

Thomas (met kruis)

250,-

250,-

h.

Mattheus (met geldbuidel)

250,-

i.

Jacobus de mindere (met hellebaard)

250,-

250,-

j.

Simon (met zaag)

250,-

250,-

k.

Judas Taddeus (met knots)

250,-

250,-

l.

Mattias (met bijl)

250,-

250,-

m.

Triomphkruis

2500,-

2500,-

n.

Maria

500,-

500,-

o.

Johannes

500,-

500,-

p.

Inclusief polychromie

3000,-

35.

Twaalf wijdingskruizen (12x 500,-)

6000,-

36.

Polychromie, veelkleurige schilderingen (12x 1500,- voor de dierenriem: waterman, vissen, ram, stier, leeuw, tweeling, schorpioen, maagd, weegschaal, kreeft, boogschutter, steenbok) (bloemschildering 42x 250,-)   

18000,-           

10500,-

€ 50,-

37.

De niet gebrandschilderde glas in lood ramen

10500,-

a.

Het grote raam achter in de kerk

3000,-

b.

De twee grote ramen achter het eiland en het orgel

6000,-

c.

De boven ramen in de kerk (12x 1500,-)

18000,-

d.

Voorzetramen, Brugstaven en dergelijke

3000,-

38.

Doopvont

1500,-

1500,-

39.

Biechtstoelen (2x 500,-)

1000,-

1000,-

40.

Profeten (allemaal 12000,-)

a.

Isaias (Jesaja)

1000,-

b.

David

1000,-

c.

Jeremias (Jeremia)

1000,-

d.

Ezechiël

1000,-

e.

Sophonias (Sefanja)

1000,-

f.

Mozes

1000,-

g.

Zacharias (Zacharia)

1000,-

h.

Malachias (Maleachi)

1000,-

i.

Aggaeus (Haggaï)

1000,-

j.

Osee (Hosea)

1000,-

k.

Joël

1000,-

l.

Daniël

1000,-

500,-

41.

Bätz-orgel

7500,-

350,-*

42.

Tegelvloer doopkapel en mortuarium

1500,-

1500,-

43.

Het Credo

2000,-

€2000,-

44.

Overige (zoals voor doopkapel, Mariakapel en kerkportaal 3x 4000,-)

12000,-

Bijdrage in de kosten van onderstaande items, die volledig zelf worden gefinancierd:

45.

Toiletten

46.

Elektrische installatie

47.

Verlichting

* = optie

Adopties

€ 46.150,-

Vrije giften (met formulier)

€ 11.865-

Vrije giften (zonder formulier)

  6.580,45

Totaal

€ 64.595,45

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com