Pastoraatsgroep

Spil tussen de parochianen van Schalkwijk en het pastorale team van de parochie Paus Johannes XXIII.

Pastoraatsgroep

Taak van de pastoraatsgroep is: zien en horen wat er onder de parochianen leeft, zorgen dat de parochianen van Schalkwijk het pastorale team nabij voelen en zorgen dat de geloofsgemeenschap hier weet dat ze door het pastorale team ook gehoord wordt. Een pastoraatsgroep is aanspreekpunt voor het pastorale team aan de ene, en voor de geloofsgemeenschap aan de andere kant. De pastoraatsgroep zorgt voor uitvoering van pastoraal beleid, stemt activiteiten af en draagt zorg voor vrijwilligers en vrijwilligsters. Dat alles in een goede sfeer. Ook is er contact met andere pastoraatsgroepen binnen de grote parochie, en met het bestuur daarvan. Mensen die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen de leden van de groep aanspreken en als dat nodig is wordt er doorverwezen naar de juiste persoon om te helpen.

Op dit moment bestaat de pastoraatsgroep uit Angelique van Duyn, Lia Miltenburg, en Marian van de Ven. De pastoraatsgroep is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 06-29473968 of per mail: schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl.

Voor pastorale noodsituaties zijn pastores direct bereikbaar via het pastorale noodnummer van de parochie: 06-12948874.

Bij overlijden is het centrale telefoonnummer van de parochie: 06-51558110.

 

 

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com