Grafkapel De Wijckersloot

Op de begraafplaats bevindt zich een monumentale grafkapel die in 1864 werd gesticht voor Mgr. Cornelis Ludovicus Baron de Wijckersloot van Schalkwijk.

Grafkapel De Wijckersloot

Mgr. Cornelis Ludovicus baron de Wijckersloot van Schalkwijk (1786-1851) was een belangrijk man voor de Katholieke kerk van Nederland in de 19e eeuw. Achttien jaar lang  is hij wijbisschop in het Nederland van boven de Waal en Zeeland. Vanuit zijn huis in Oegstgeest, trekt hij rond om het H. Vormsel toe te dienen en nieuwe katholieke kerken in te wijden. Met de oprichting van de Bataafse republiek in 1795 was er immers vrijheid van godsdienst ontstaan, waardoor de katholieke kerk geleidelijk aan weer een eigen positie kon gaan innemen. Als wijbisschop had Mgr. de Wijckersloot echter geen bestuursmacht. Formeel was hij dan ook geen bischop van Haarlem of Utrecht, maar van Curium i.p.i., een vergeten plaats waar ooit een bisschop gezeteld had. Het is gebruik in de kerk dat dergelijke in feite niet meer bestaande bisdommen worden toegewezen aan bisschoppen die geen eigen bisdom hebben, zoals b.v. een hulpbisschop in onze tijd. Het achtervoegsel i.p.i. staat voor 'in parte infidelium', ofwel 'in het gebied van ongelovigen'.

 

 

Mgr. De Wijckersloot had zijn opleiding genoten aan de priesteropleiding van Warmond, in het Haarlemse. In de jaren tussen 1811, toen hij in Paderborn priester werd gewijd, en 1833, het jaar van zijn bisschopswijding, was De Wijckersloot eerst assistent en vanaf 1816 professor aan diezelfde priesteropleiding. Toen hij in 1851 stierf zou het nog maar twee jaar duren voordat de kerkelijke hiërarchie in Nederland werd hersteld.

In 1864 werd voor De Wijckersloot een grafkapel gesticht op het kerkhof van Schalkwijk, waarvan zijn moeder barones was.  De grafkapel die nog steeds in gebruik is voor de familie De Wijckersloot De Weerdesteijn, is inmiddels een rijksmonument.

 

 

Het devies van het wapen van de bisschop, dat zowel in het priesterkoor van de kerk van Schalkwijk als in het glas-in-lood van de grafkapel is aangebracht,  luidt: Demissa capit, superna respicit, wat vertaald kan worden als: ‘Hij begrijpt het lagere, eerbiedigt het hogere’. Gezien de vermaarde financiële welstand van de bisschop zou het ook kunnen betekenen: 'In het bezit van het lagere, eerbiedigt hij het hogere'.

 

De laatste stand van het onderzoek naar Baron Mgr. de Wijckersloot is aan te treffen in de dissertatie van Jaap Moes, "Onder Aristocraten. Over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patricitaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914", Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2012.

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com