Kerk door het jaar heen

Het begint met de adventskrans, met daarop vier kaarsen.

Kerk door het jaar heen

Elke week één kaars erbij, en het is Kerstmis. De verwachting van de geboorte van onze Heer gaat hand in hand met het lengen van de nacht. Kerstmis helpt ons door de donkere tijd heen, het nieuwe jaar in. Op Nieuwjaarsdag na de viering van de eucharistie komen we als parochie bijeen om elkaar de beste wensen toe te dichten, op de nieuwjaarsreceptie.

Via Driekoningen (6 januari), en Maria Lichtmis (2 februari), komen we in de tijd van het Carnaval, dat de laatste dagen vóór het begin van de veertigdagentijd markeert. Op zondagochtend is de C.V. de Platneuzen present in de eucharistieviering, en wordt er ook geestelijk voedsel geboden voor de lange tijd die naar Pasen wordt afgelegd. Deze veertigdagentijd staat ook in het teken van de vastenactie. Er wordt van alles georganiseerd om geld bijeen te brengen voor een project dat om onze solidariteit vraagt: een feest, inzameling van kleding, en de laatste jaren weer opnieuw: de vastenactie-sponsorloop rond de wetering, door de kinderen van de basisschool.

 

Met Pasen, in de Goede Week, herdenken we de instelling van de Eucharistie, vieren we het feest van het priesterschap, gedenken we het lijden en sterven van onze Goede Herder, en zijn opstanding na drie dagen. Pasen vormt het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Pasen is ook het feest van de doop: we hernieuwen onze doopbelofte, en denken aan al die kleine kinderen, zo’n 20 per jaar, die in onze kerk door het jaar heen gedoopt worden.

Liturgisch betreden we nu de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Deze tijd is in onze parochie ook de tijd van de viering van de Eerste Communie. 15 tot 20 Kinderen van groep 4 van de basisschool gaan voor het eerst van hun leven met Jezus aan tafel, en doen dat de laatste jaren op de zondag vóór Hemelvaart. Nadat we met het Hoogfeest van Pinksteren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest hebben gevierd, en daarmee het feest van de kerk, is het tijd om het sacrament van het Vormsel te vieren. 10 tot 20 Kinderen van groep 8 van de basisschool

worden gezalfd met de Heilige Geest als bijstand voor de jaren die komen gaan, de jaren van keuzes en beslissingen, van het groeiend persoonlijk getuigenis.

Eén belangrijke, fundamentele keuze hebben sommige parochianen dan al gedaan, nu zij in de traditionele maanden van mei, juni en augustus in de kerk gaan trouwen. Het betreft jaarlijks zo’n vijf paren. Zij hebben met elkaar een voorbereiding doorgemaakt, en vieren nu voluit het sacrament van het huwelijk.

Zo aan het einde van het schooljaar, en bij het begin van de vakantie, is het tijd voor de Tour de Schalkwijk. De rennertjes van 8 t/m 12 jaar worden in de kerk verwelkomd, en hun fietsen worden gezegend: niet slechts één, maar allemaal kunnen ze winnaar worden!

De zomerperiode wordt gemarkeerd door de maanden Mei en Augustus, speciale maanden voor Maria; haar beeltenis siert dan ook het altaar van de kerk. In september begint weer een nieuw kerkelijk seizoen, en voor een gezinsviering worden alle kinderen met hun vaders en moeders in de kerk verwacht. Maar ook aan de zieken en hulpbehoevenden wordt gedacht, wanneer het

Nationale Ziekendag is, en ook in de kerk wordt gevierd.

Als het kerkelijk jaar ten einde loopt, zoeken we onze dierbare overledenen op, met Allerheiligen en Allerzielen, de eerste twee dagen van november. Allerheiligen vieren we met al degenen wier leven een bijzonder teken van Gods aanwezigheid en Gods voorzienigheid is geworden.

Met Allerzielen denken we aan al onze overledenen, vooral degenen die we op ons eigen kerkhof hebben begraven. De graven worden gezegend, en onze gedachten gaan speciaal naar de mensen die het afgelopen jaar ons ontvallen zijn. Zo’n 15 tot 25 avondwakes en uitvaarten. De weg door het jaar wordt gemarkeerd door vele bijzondere punten, soms punten die een leven tekenen. En we vieren het met elkaar. Zij die in leven zijn, maar ook zij die ons zijn ontvallen maar zijn opgenomen in de gemeenschap van de heiligen. Op grote bijeenkomsten, maar ook op de steeds terugkerende vieringen doordeweeks, en op zaterdag en zondag.

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com