Financiën en Tarieven

Alle werkgroepen van deze sectie, plus de geldende tarieven

Financiën en Tarieven

WERKGROEP KERKBALANS

Ieder jaar wordt in januari de aktie Kerkbalans gehouden, waarbij aan parochianen wordt gevraagd aan te geven wat hun financiële bijdrage aan de parochie dit jaar zal zijn. De werkgroep organiseert de administratie, regelt de accept-giro’s, stelt de enveloppen op naam en verzorgt een persoonlijke kaart met daarop vermeld de bijdrage uit het voorgaande jaar, voorziet de lopers van hun setjes met enveloppen en bijbehorende algemene lijst, en ontvangt en verwerkt de ingezamelde enveloppen. De lopers overhandigen de envelop persoonlijk aan iedere parochiaan, en komen deze ook weer ophalen.

Contactpersoon: Angela Verhoef

 

WERKGROEP BEGRAAFPLAATS

Deze heeft de zorg over alle zaken op en in verband met de begraafplaats. Sinds enige tijd bestaat er een kerkhofreglement, waarin de belangrijkste rechten en plichten zijn vastgelegd. Wie wensen heeft neme contact op met:

Contactpersoon: René van Eijk

 

WERKGROEP KERKVERSIERING

Deze werkgroep zorgt voor de wekelijkse bloemversiering in de kerk, en voor de versiering bij kerkelijke hoogfeesten. Een groot aantal ‘bloemistes’ wisselt elkaar wekelijks af, veelal gebruik makend van bloemen en groen dat door parochianen beschikbaar is gesteld. De werkgroep houdt zich aanbevolen voor aanbiedingen hiervan.

Contactpersoon: Riet van der Velden

 

WERKGROEP KOSTERS

In onze parochie werken wij niet met één, maar met een groep van zo’n 7 kosters. Deze verzorgen per toerbeurt de noodzakelijke werkzaamheden zodat de eredienst doorgang kan vinden. Samen verzorgen zij ook jaarlijks de opbouw van de kerststal.

Contactpersoon: Jan Odijk

 

WERKGROEP TUINONDERHOUD

Het onderhoud van de tuin rond de pastorie en van het groen van het kerkhof ligt in handen van een enthousiaste groep, bestaande uit ongeveer 8 heren, die dit gezamenlijk voor elkaar maken. Koffie krijgen ze op de pastorie.

Contactpersoon: Co Baas

 

WERKGROEP SCHOONMAAK KERK

Dat laatste geldt ook voor de werkgroep die de kerk wekelijks per toerbeurt schoonmaakt.

Contactpersoon: Cobi van Ramselaar

 

SECTIEBERAAD

Sinds juni 2002 komt ook dit sectieberaad weer bijeen. Zaken van gemeenschappelijk belang worden besproken door vertegenwoordigers van alle bovenstaande werkgroepen.

Contactpersoon: Co Baas

 

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN

kunt u vinden op de beginpagina, onder de knop downloads aan de linkerzijde van uw scherm.

 

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com