Kerk en Samenleving

Alle werkgroepen van deze sectie

Kerk en Samenleving

WERKGROEP MOV/VASTENAKTIE

In het najaar van 1999 is een nieuwe start gemaakt met een Werkgroep Vastenaktie. De werkgroep organiseert en coördineert activiteiten in het kader van de jaarlijkse vastenactie, waarvan in eigen beheer de kaartavond met loterij en de sponsorloop voor kinderen van de basisschool de belangrijkste zijn. Ook worden o.m. kleren ingezameld en een vastenaktiefeest gehouden. Van de activiteiten van de voormalige werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) neemt de nieuwe werkgroep ook de verkoop van missiekalenders over.

Contactpersoon: Irma van Jaarsveld

 

PAROCHIEBLAD

In de Parochie Johannes XXIII is er Ã©Ã©n parochieblad, getiteld Open Venster, dat op 8 locaties in een locale variant wordt gemaakt. Het bevat een gedeelte dat voor alle geloofsgemeenschappen geschreven wordt, en een gedeelte specifiek voor, in ons geval, de geloofsgemeenschap van Schalkwijk en Tull en t Waal.

Er zijn in Schalkwijk veel mensen betrokken bij het parochieblad Open Venster, dat gewoonlijk eens per zes à zeven weken verschijnt. Er zijn meer dan veertig bezorgers van het blad dat een oplage van 880 exemplaren kent, en in het dorp wordt bezorgd bij parochianen zowel als niet-parochianen die daar prijs op stellen. Er is iemand die de bladen bij de bezorgers brengt, er zijn verschillende mensen die per toerbeurt kopiëren, en er zijn drie tot vier mensen die regelmatig de kopij typen.

Het parochieblad vormt de ruggegraat van de communicatie binnen de parochie, en vaak wordt het ook gebruikt voor niet-parochiële doeleinden.

Wie kopij wil inleveren kan dit mailen naar de redactie: schalkwijk.parochieblad@pj23.nl. Stelregel is dat niet-parochiële info wordt opgenomen als daar plaats voor is.

Contactpersoon: Hanneke Baas

 

WERKGROEP MENS EN ZORG

Vier parochianen hebben zich in 2002 verenigd om te proberen de onderlinge zorg in Schalkwijk en Tull en t Waal te stimuleren. Een Werkgroep Mens en Zorg werd opgericht, die vervolgens pogingen in het werk stelt om een netwerk van wijkteams op te zetten. Zo kunnen mensen

voor elkaar zorgen, met hele kleine dingen, maar ook met zaken van groter belang. Een pastor is steeds in de buurt. Langs deze weg hopen wij ook nieuwe bewoners en parochianen welkom te kunnen heten. Achterin de kerk heeft de werkgroep een aantal borden geplaatst, waarop mensen hun zorgvraag kwijt kunnen, en ook de belangrijke zaken in het individuele parochieleven worden

bijgehouden: geboorte en doop, trouwen en rouwen.

Contactpersonen:

Hans Altenburg (2785)

Riet Sturkenboom (1367)

Marian van de Hoogen (2142)

Adrie van Dijk (1993)

 

PAROCHIËLE CARITAS

De parochiële Caritas (PCI) is een onafhankelijke kerkelijke instelling, die in overeenstemming met het parochiebestuur de zorg voor armen en hulpbehoevenden financieel mogelijk maakt. Daartoe beheert zij een vermogen en heeft zij enkele bezittingen.

Contactpersoon: Conny Middelweerd (1651)

 

DIENSTENCENTRUM

Sommige parochianen ontvangen de H. Communie thuis, sommigen zijn verhuisd naar elders maar ontvangen wel graag een teken vanuit onze gemeenschap, sommigen hebben het moeilijk zo rond de feestdagen, of stellen gewoonweg een attentie op prijs. Het dienstencentrum zorgt hiervoor.

 

SECTIEBERAAD KERK EN SAMENLEVING

Alle bovenstaande werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het sectieberaad Kerk en Samenleving. Dit beraad komt regelmatig bijeen om zaken van gemeenschappelijk belang met elkaar te bespreken. De sectie organiseert bovendien op gezette tijden een vrijwilligersavond voor alle

vrijwilligers in de parochie.

Contactpersoon: vacature

 

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com