Restauratie

Ons kerkgebouw is in de tachtiger jaren ingrijpend gerestaureerd. Deze restauratie is echter nooit volledig voltooid, terwijl het interieur van de kerk bovendien een opknapbeurt hard nodig heeft. Vanaf december 2009 werd dit ter hand genomen. Op 2 juni 2011 is de restauratie voltooid. Maar de fondswerving gaat nog even door: restauratiefonds: 12.81.97.226 t.n.v. Stichting Michaëlfonds

Meer nieuws over de Restauratie

« VorigeContactLinksNaar Boven

Deze site is gemaakt door www.KerkWeb.com